Sep 20, 2018

Posted by in Varia

Numărul lunii August 2018 – click aici

Cassian Maria SPIRIDON – E. Lovinescu la Convorbiri literare (II) / 1

„Marea calitate a unei mari literaturi: e irepetabilă”– dialog cu istoricul și criticul literar Mihai ZAMFIR / 15

Virgil NEMOIANU – Un rapsod al nostalgiei: la moartea lui Ștefan Baciu / 19

Elvira SOROHAN – Comentarii la o „istorie politică” a literaturii române (I) / 21

Gheorghe GRIGURCU – „Creația nu pune decît probleme insolvabile” / 25

Basarab NICOLESCU – Adonis: anti-religios sau transreligios? (III) / 28

Alexandru ZUB – Unitatea românilor în perspectivă istorică / 32

Mircea A. DIACONU – Despre granițe istorice, geografice și culturale (I). Traumele ca șansă / 35

Ioan HOLBAN – Răstignit pe două hărți / 39

MAIORESCU INTEGRAL ÎN PREMIERĂ

Titu MAIORESCU – Jurnal n o 18 (VI) / 43

INEDIT

Constantin BOSTAN – Basarabeanul Gh. Bezviconi și fascinația culturală a Iașilor (I) / 48

Traian D. LAZĂR – Iași, capitala Marii Uniri (IV) / 51

Adrian PORUCIUC – Marița lui Săndel din Vladomira și însemnările ei din vremuri grele / 55

TEXTE DE IERI PENTRU AZI

Mihai RALEA – Matei Cantacuzino / 60

POEZIE

Ovidiu GENARU / 62

Valentin TALPALARU / 64

Marcel MIRON / 66

Adrian FILIP / 68

Gheorghe SICOE / 69

Mihai FIRICĂ / 69

PROZĂ

Constantin SIMIRAD – Timpul – capital prețios și uneori povară. Nopți cenușii / 70

CRONICA LITERARĂ

CRITICA POEZIEI: Cristian LIVESCU – Ioanid Romanescu, magul plebeu, profetul rebel / 75

CRITICA PROZEI: Constantin DRAM – Romanul de dincolo de fragmente / 80

CRITICA CRITICII: Diana BLAGA – Mihai Zamfir, interbelicul ca stare de spirit/ 82

COMENTARII CRITICE

Adrian Dinu RACHIERU – Horia Bădescu și „arta scăderii” (o trilogie lirică) / 86

Vasile SPIRIDON – Scrijelirea scoarței cerebrale / 89

Antonio PATRAȘ – Exercițiile de versificație ale criticului sau poezia ca „violon d’Ingres” / 92

ACTUALITATEA LITERARĂ

Emanuela ILIE – Poezia, Mușcătura fluturelui japonez / 96

Ioana LIONTE – Elitele și conștiința națională: o genealogie cultural-istorică a sentimentului național / 98

Adrian G. ROMILA – Nopți și zile în Egipt / 101

LITERATURA AZI

Ioan LASCU – Poezia epifanică / 103

Livia IACOB – Dacă ai noroc să aprindă în tine Dumnezeu lumina / 106

Dana Raluca SCHIPOR – Ștefan Aug. Doinaș în lectura lui George Vulturescu. „Tiparele eterne” și poetica orizontalității / 108

EX LIBRIS

Geo VASILE – Dumitru Nicodim-Romar: Psalmi – Omariada – Romariada sau jocul postmodern cu forme codificate / 111

Arthur SUCIU – Ultima poveste / 114

Gellu DORIAN – Denisa Crăciun – Incipit vita nova / 116

ISTORIE LITERARĂ

Theodor CODREANU – Basarabia și „cazul Stere” / 118

Marian Victor BUCIU – Glose despre actualitatea lui Titu Maiorescu / 122

Ioana DIACONESCU – Un alt „Dosar artă-cultură” (VI) / 125

Constantin COROIU – Pan M. Vizirescu și puterea spiritului – 115 ani de la naștere / 128

Andrei ȚURCANU – Romanul condiției umane între echivocul ontologic și Imago Dei (II) / 130

Livia COTORCEA – Dostoievski și moștenirea lui epistolară / 136

Liviu PAPUC – N.A. Bogdan, Ion Creangă și strămoșul CEC-ului / 140

ISTORIE

Ion AGRIGOROAIEI – O pagină mai puțin cunoscută a Războiului de Întregire / 143

Vasile DIACON – Avatarurile pămîntului românesc la conferințele de pace de la Paris și ulterior (IV) / 145

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Jidi MAJIA / 150 Traducere și prezentare de Marius CHELARU

Amy SMALL-McKINNEY, Peter THABIT JONES / 152 Traduceri și prezentări de Olimpia IACOB

ESEU

Ion PAPUC – Cel care va veni sau NiNi / 153

Mircea PLATON – „Tovarăși Stalin, pînă vei trimite mila de la Moscova, Basarabia moare” sau despre demnitatea lumii țărănești a Basarabiei în fața urgiei bolșevice / 156

Dan TOMULEȚ – Un alt fel de Illich (II) / 160

Ovidiu PECICAN – Hegel, filosofie și literatură / 165

Caius Traian DRAGOMIR – O știință neutră? / 170

CARTEA DE RELIGIE

Florin CRÎȘMĂREANU – Secolul al VII-lea bizantin: oameni și sfinți / 172

CARTEA DE FILOSOFIE

Bogdan Mihai MANDACHE – Noaptea contemplației purificatoare / 175

CARTEA STRĂINĂ

Marius CHELARU – În numele pămîntului și al vieții / 177

ANTICHITĂȚI ACTUALE

Ioana COSTA – Zeița care s-a născut înarmată / 180

ARTE

Dragoș COJOCARU – Din Scoția spre Galaxie via Verdi / 181

Marian Sorin RĂDULESCU – Pentru cine mai bat clopotele / 184

PANORAMIC EDITORIAL

Marius CHELARU – Edituri moldave, autori moldavi / 186

HOLBAN – Dramaturgia ca literatură / 189

Emilian MARCU – Vitrina cărților / 191

VARIA

U.S.R. FILIALA IAȘI. Evenimentele lunii iulie 2018 / 194

Valentin TALPALARU – Compresa revistelor / 196

Mircea M. POP – Corespondență din Germania / 198

SAVA – Curier de ambe sexe / 199

Aura CHRISTI – Ostrovul Învierii / 200

 

Revista indexata EBSCO