Sep 26, 2013

Posted by in Uncategorized

UN ALT ÎNCEPUT – Cassian Maria Spiridon

istoria-literaturii

 

Convorbirile literare, în această nouă serie, ne propunem să fie mai ales critice; după modelul primei serii, apărută la 1 martie 1867, sub patronajul societăţii “Junimea” din Iaşi.

Critica, la această oră, în revistele literare şi de cultură ale ţării, străluceşte printr-o relativă absenţă; de aceea, pe cît ne va sta în puteri, prin revista noastră vrem a da sama asupra peisajului variat, numeros şi destul de inegal valoric, al apariţiilor editoriale, cu prioritate a celor din spaţiul naţional.

Avînd model societatea “Junimea” şi viziunea ei asupra culturii autohtone, redacţia speră a continua, cu folos pentru scriitorimea română, această “direcţie nouă”.

Actuala serie a Convorbirilor va sprijini mai ales producţiile de talent ale tinerilor, dar nu ne vom feri, de va fi cazul, a spune “în lături” (!) imposturii.

Deschisă întregii ţări şi întregului spectru literar, vom evita sectarismul şi înfeudarea revistei unei grupări sau alteia, singura noastră politică fiind literatura şi promovarea unei critici temeinice şi la obiect asupra operelor ce apar.

După şase ani de agitaţie a spiritelor, cînd pasiunile politice au avut întîietate, încît aproape întreaga scriitorime a dezertat în tabăra publiciştilor, observăm o oarecare revenire la normalitate şi statornicie, ce face posibilă întoarcerea la ocupaţiile perene ale literaturii.

Aşa cum spune Titu Maiorescu, în finalul studiului său Poezia română, publicat, în serial, din primul număr al Convorbirilor literare: “O critică serioasă trebuie să arate modelele bune cîte au mai rămas şi să le distingă de cele rele şi, curăţind astfel literatura de mulţimea erorilor, să prepare junei generaţiuni un cîmp liber pentru îndreptare”, şi noi voim a crede întru împlinirea acelui gînd, avînd drept sprijin întreaga suflare literară şi nu mai puţin pe cei care-şi încearcă talentul şi norocul în a intra în cetatea literelor.

Sîntem convinşi că o revistă în care prioritară va fi critica, ştiut fiind că în mai toată publicistica literară este practicată cu parcimonie, va fi benefică, de va susţine adevărul, cum afirma şi mentorul “Junimii” în Direcţia nouă: “Critica, fie şi amară, numai să fie dreaptă, este un element neapărat al susţinerii şi propăşirii noastre, şi cu orice jertfe şi în mijlocul a oricîtor ruine, trebuie împlîntat semnul adevărului”.

Vom lupta pentru reafirmarea spiritului critic junimist, deşi, în aceste împrejurări, citîndu-l pe Iacob Negruzzi, întîiul redactor al C.L., din editorialul la primul număr: “începutul este modestu, dar redacţiunea sperează că va putea da în curînd acestei foi proporţiuni mai însemnate prin bine-voitorul concurs ce este în drept a se aştepta din partea tuturor autorilor Români.”

 

(Convorbiri literare, nr. 1, ianuarie, 1996)

Revista indexata EBSCO