Nov 15, 2014

Posted by

Capitalismul românesc – sectorul ant...

În discuţia noastră anterioară, s-a ivit oportunitatea continuării...

Nov 15, 2014

Posted by

Caius Traian DRAGOMIR – Succesul – o...

Marea criză din anii 1929-1933 îşi are încă locul ei în cercetările şi...

Nov 15, 2014

Posted by

Leonida Maniu – Teoria capodoperei î...

Concepte centrale ale gîndirii lui Mihail Dragomirescu despre artă,...

Nov 15, 2014

Posted by

Ilie CATRINOIU – Fundamentele teolog...

“Eliberarea de sclavie ţine de dreptul popoarelor” –...

Nov 15, 2014

Posted by

Ion PAPUC – Preliminarii newyorkeze,...

Cu gîndul la acest uragan Sandy, cu dezlănţuirea căruia a coincis trecerea...

Nov 15, 2014

Posted by

Kristine DOLL

Este profesor de limbă şi literatură spaniolă la Universitatea de Stat din...

Nov 15, 2014

Posted by

Gheorghe I. FLORESCU – Anul 1928, vã...

În ultimul an al primului deceniu care a urmat Marelui Război, românii au...

Nov 15, 2014

Posted by

Liviu PAPUC – Biblioteca publicã mol...

Cu gîndul la acest uragan Sandy, cu dezlănţuirea căruia a coincis trecerea...

Nov 15, 2014

Posted by

Constantin PARASCAN – Istoria vieţii...

XVI.4. 1986. Viaţa mea cea de toate zilele  Notam în Jurnalul meu din 13...

Nov 15, 2014

Posted by

Victor DURNEA – N.N. Durnovo, „un ru...

Revenind la cele două articole, din „Noua revistă română“ şi din...

Nov 15, 2014

Posted by

Horst FASSEL – Iacob Negruzzi şi doc...

Studenţii au fost şi în secolul al 19-lea interesaţi să scape cît mai...

Nov 15, 2014

Posted by

Elena VULCÃNESCU – „Ca un stîlp eu s...

Să nu fi evocat Slavici cutreierările lui de-a lungul şi de-a latul...

Nov 15, 2014

Posted by

Gellu DORIAN – Dominic Stãnescu – Ze...

Dacă ar fi să ne luăm după confesiunea de pe coperta patru a cărţii de...

Nov 15, 2014

Posted by

Marinicã POPESCU – Vasile Popovici ş...

Poetul se regăseşte, creează după formula: „Te-am adunat/ din...

Nov 15, 2014

Posted by

Florin CARAGIU – Cea mai frumoasã zi...

În poemele lui Şerban Axinte din volumul „Păpădia electrică” (Casa de...

Nov 15, 2014

Posted by

Constantin ARDELEANU – Poezia lui Ni...

În arhitectura  Sorţii  nimic  nu e mai trist ca o garsonieră…...

Nov 15, 2014

Posted by

Victor TEIŞANU – Poezia lui Gellu Do...

La Gellu Dorian ecourile biografice sînt acaparatoare, uneori decisive şi...

Revista indexata EBSCO