Dec 21, 2017

Posted by

Passionaria STOICESCU– Al norilor

           „De la Kogaion la Athos” este titlul cărţii lui...

Dec 21, 2017

Posted by

Horia PĂTRAȘCU – O carte a nemîngîie...

  O carte a nemângâierii, așa aș defini cartea Ilincăi Bernea,...

Dec 21, 2017

Posted by

Ion POPESCU-BRĂDICENI – Printre poeț...

  Bucurîndu-mă şi eu de bucuria bucuriei lui George Drăghescu de a...

Dec 21, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – O operă de exil: „I...

Dintre figurile epocii paşoptiste Negoiţescu exaltă, în Istoria…sa,...

Dec 21, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Briza inspiratoare...

  Tehnica narativă folosită de Constantin Cubleșan pentru noua sa...

Dec 21, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Sîrbu...

Cine a răsfoit (măcar) volumul O căsnicie infernală, semnat de Nicolae...

Dec 21, 2017

Posted by

Dan MĂNUCĂ – Rostirile esențiale...

Perioada de după 1944 a fost deosebit de dificilă nu numai pentru fosta...

Dec 21, 2017

Posted by

Constantin DRAM – Romanul ca protest...

  Romanul lui Daniel Grosu (Demnitate vîndută, cu o prefață de Dan...

Dec 21, 2017

Posted by

Cristian LIVESCU – In memoriam: Gheo...

    „copil al pietrelor – învăţ să tac/ magnetul tainei...

Nov 18, 2017

Posted by

Theodor CODREANU – Viețuirile lui Ho...

  APOCALIPSA DUPĂ HORIA BĂDESCU În literatura română din anii...

Nov 18, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Programatic despre...

În cele aproape 30 de interviuri ce i s-au luat de-a lungul a trei decenii,...

Nov 15, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – Ionuț-Bogdan Cărăușu ...

  Să scrii poezie în felul în care o percepe debutantul în volum ...

Nov 15, 2017

Posted by

Liviu CHISCOP – Procesul comunismulu...

PROCESUL COMUNISMULUI LITERAR*  Graţie mai cu seamă excelentelor foiletoane...

Nov 15, 2017

Posted by

Maria PASINCOVSCHI – Paul Goma. Adam...

Puternic influenţată încă de cele două laturi, memorialistică şi...

Nov 15, 2017

Posted by

Maria NIȚU – Bujor Nedelcovici și ca...

  Motto: „Ţara mea nu e o patrie, e o rană, ce nu se cicatrizează....

Nov 15, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – Literatură și angaj...

  După cum au remarcat recenzenții, Istoria… lui Negoițescu are...

Nov 15, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Zaharia Stanc...

  Recent apărut la Editura Academiei Române, volumul O sută şi una de...

Revista indexata EBSCO