Sep 27, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Un Robinson postmo...

Sper că nu mă înșel dacă voi afirma că titlul primului roman scris de...

Sep 26, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – Teodor Sinezis – Ea e...

  Nu prea tînăr, cu o oarecare experienţă de presă, Teodor Sinezis...

Sep 26, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Virgil Diacon...

  „Eu am exploatat propria mină poetică”   Păşind cu...

Sep 26, 2017

Posted by

Dan Mănucă – Dinastia Caragiale

  În istoria culturii şi a literaturii noastre, numele „Caragiale”...

Sep 26, 2017

Posted by

Constantin DRAM – Ficțiunea consemnã...

  Un roman anterior semnat de Liviu Ioan Stoiciu (Vrăjmaş, Editura...

Sep 1, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – Emilia Ajule – Jurnal...

  Tema cărţii de debut semnată de Emilia Ajule – Jurnalul unor...

Sep 1, 2017

Posted by

Nicolae CREȚU – Joyce în lectura lui...

  Greu de găsit un front de lucru mai dificil și mai riscant decît...

Sep 1, 2017

Posted by

Theodor CODREANU – Viețuirile lui Ho...

  Deschidere. La împlinirea vîrstei de 70 de ani, în 2013, Horia...

Sep 1, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – O istorie politică ...

  Pornind de la studiul său mai vechi, Incursiuni în literatura...

Sep 1, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Șerban Foarță...

  „Mi se spune poet ludic” Greu de crezut, implauzibil aproape că...

Sep 1, 2017

Posted by

Dan Mănucă – Antropologia culturală...

  În urmă cu puţinii ani, Călin-Horia Bîrleanu a publicat un eseu...

Sep 1, 2017

Posted by

Constantin DRAM – Trăirea povestirii...

  Cu un titlu ce surprinde şi poate să pară chiar naiv (Adevărate sau...

Sep 1, 2017

Posted by

Cristian LIVESCU – Poetica „efectulu...

  „cum am lăsat veşmîntul – semnul/ ca să îmbrac puterea...

Jul 17, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – Cornelius Drăgan – Mu...

  Entuziasmul cu care Ioan Holban scrie în cuvîntul înainte al...

Jul 17, 2017

Posted by

Constantin COROIU – Profiluri. Valer...

  Revăd prodigioasa bibliografie a lui Valeriu Râpeanu. De-a lungul...

Jul 17, 2017

Posted by

Sonia ELVIREANU – Despre plăcerea co...

Note de lectură: Dan Cristea, Caii lui Ahile, Tracus Arte, 2016, 221...

Jul 17, 2017

Posted by

Monica PILLAT – O carte specială

  A apărut de curînd la editura Tehnopress din Iaşi o antologie de...

Revista indexata EBSCO