Mar 22, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – Exerciții de neclinti...

  Recent a apărut la Casa de Editură Max Bleher din Bucureşti o...

Mar 22, 2018

Posted by

Carmelia LEONTE – Călătorii și nu nu...

  Ulise a fost un diplomat, un clarvăzător, un iubitor, un luptător,...

Mar 22, 2018

Posted by

Elena-Brândușa STEICIUC – Un proiect...

  La începutul anilor ’90 un fericit hazard făcea ca poetul şi...

Mar 22, 2018

Posted by

Constantin COROIU – Un autoportret î...

  Comentînd „Convorbirile cu Alex. Ştefănescu”, realizate de Ioana...

Mar 22, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – Singurătatea cronic...

Deşi proaspăt sexagenar, Vasile Spiridon, vechiul prieten şi colaboratorul...

Mar 22, 2018

Posted by

Vasile SPIRIDON – Tatuaje ale actual...

  Titlul Zbateri facile, strădanii futile, pus de Dumitru Augustin Doman...

Mar 22, 2018

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – „Arca” poetul...

  Cu ceva timp în urmă, în profilul dedicat lui Ioan Alexandru (v....

Mar 22, 2018

Posted by

Dana Raluca SCHIPOR – Un autodeclara...

  Istoric şi critic literar remarcabil, Mircea Anghelescu vine cu o...

Mar 22, 2018

Posted by

Constantin DRAM – „Țara mea”. Compun...

  Noul roman semnat de Dănuţ Ungureanu (Luna în oraşul blestemat,...

Mar 22, 2018

Posted by

Cristian LIVESCU – Nicolae Ionel, Po...

  „Miezu-al înseşi/ naturii cîntă-n mine, limbii/ voindu-mă pur...

Mar 19, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – O retrospectivă a deb...

  Încep acest an cu o mică retrospectivă a rubricii Debuturi, tocmai...

Mar 19, 2018

Posted by

Vasile SPIRIDON – Spațiul și timpul ...

  În ce ar consta motivarea ținerii unei corespondenței între doi...

Mar 19, 2018

Posted by

Constantin DRAM – Povestiri și/sau r...

  Cunoscut în primul rînd ca autor al deja celebrei trilogii de gen...

Feb 26, 2018

Posted by

Ion ROȘIORU – Marin Ifrim și fascina...

  Neobositul scriitor şi publicist Marin Ifrim e din nou prezent în...

Feb 26, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – România și Europa: ...

  De mare interes pentru criticii şi istoricii noştri literari este...

Feb 26, 2018

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Eminescu și „...

  Din fabulosul tezaur eminescian, ca „parte a întregului”, Theodor...

Feb 26, 2018

Posted by

Cristian LIVESCU – Adi Cristi sau po...

  „Vin din lumea cuvintelor interzise,/ închise în frica de...

Revista indexata EBSCO