Nov 23, 2015

Posted by

Gellu DORIAN – Alexandra Turcu – Cel...

Un debut editorial în poezie venit aproape instant. Treceam pe la începutul...

Nov 23, 2015

Posted by

Adi George SECARÃ – Poetul pescar vi...

Valeriu Valegvi, Memoria amiezilor, Ed. Opera Magna, Iaşi,...

Nov 23, 2015

Posted by

Aureliu GOCI – Poezia lui Nicolae Gr...

Desigur, în cariera fiecărui creator, un rol foarte important îl are...

Nov 23, 2015

Posted by

Simona ANTOFI – Mircea A. Diaconu. D...

 Firul Ariadnei. 10 cărţi de proză (şi nu numai), Eikon, 2014, este...

Nov 23, 2015

Posted by

Antonio PATRAŞ – Pe urmele Veronicãi...

Prezenţă luminoasă şi de aristocratică speţă, de o feminitate...

Nov 23, 2015

Posted by

Vasile SPIRIDON – Lexiconul de la Bã...

Am considerat potrivit să numesc Lexiconul de la Bălţi cartea...

Nov 23, 2015

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Gheorghe Grig...

Deşi fragil, de o civilitate fără cusur, Gheorghe Grigurcu...

Nov 23, 2015

Posted by

Dan MÃNUCÃ – Proza fantasticã române...

Proza fantastică românească, Modalităţi narative de Ana Alexandra...

Nov 23, 2015

Posted by

Constantin DRAM – Povestea procesulu...

De ceva timp încoace, imagini vechi sunt reluate, re-inventate,...

Nov 23, 2015

Posted by

Cristian LIVESCU – Ştefan Augustin D...

„Da: mie, celui stins aici – uitare./ Să cadă praful pe scriptura...

Nov 7, 2015

Posted by

Gellu DORIAN – Ramona Strugariu – La...

Ramona Strugariu debutează la TracusArte, în 2014, cu cartea Lazăr nu era...

Nov 7, 2015

Posted by

Petre RÃU – Nordul de mai la nord

În volumul Aur şi iederă, apărut în anul 2011 la editura „Paralela...

Nov 7, 2015

Posted by

Theodor CODREANU – În oglinzile alto...

De o rară bogăţie şi varietate este literatura însemnărilor de...

Nov 7, 2015

Posted by

Antonio PATRAȘ – Incursiuni în proza...

În rîndurile de fată mă voi referi, succint, la cîteva cărti de proză...

Nov 7, 2015

Posted by

Vasile SPIRIDON – Les années folles...

Gabriela Adameşteanu mărturiseşte că nu-i place să scrie memorii, dar că...

shared on wplocker.com