Oct 4, 2014

Posted by

Marian Victor Buciu – Aura Christi î...

Fiinţa este o obsesie vădită în toată poezia. Recurenţa expresiei ei mă...

Oct 4, 2014

Posted by

Gellu DORIAN – Gabriel Nicolae Mihãi...

Un alt tînăr poet din Galaţi iese în arenă cu prima carte. Calea...

Oct 4, 2014

Posted by

Paul GORBAN – Mirarea cea de toate z...

Din antichitate şi pînă astăzi aforismul a ocupat un loc apropiat ca gen...

Oct 4, 2014

Posted by

Emil NICULESCU – Erou civilizator po...

Cea de a cincea plachetă a lui Octavian Mihalcea, în zece ani, (Bestii şi...

Oct 4, 2014

Posted by

Marinela FLEŞERIU – AUTIŞTII CĂRŢILO...

Pentru Gheorghe Schwartz, anul 2012 a însemnat mai mult decît orice...

Oct 4, 2014

Posted by

Nicolae CREŢU – Gabriela Chiran şi p...

Bruiajul frunzei de cireş (Iaşi, Timpul, 2014) e cartea de debut în poezie...

Oct 4, 2014

Posted by

Pompiliu CRÃCIUNESCU – Tablou cu des...

Rod al încapsulării reciproc-dinamice dintre pasiune şi comprehensiune,...

Oct 4, 2014

Posted by

Theodor CODREANU – De la teologia ic...

Poezia şi logica Învierii Poate că reflecţia teologică a indus o poezie...

Oct 4, 2014

Posted by

Antonio PATRAŞ – Ideea de biografie ...

Apariţia şi dezvoltarea criticii literare ca disciplină umanistă vizînd...

Oct 4, 2014

Posted by

Vasile SPIRIDON – Mãrturia lui G.T. ...

Autocaracterizarea „Am constatat cu plăcere că… citesc documente...

Oct 4, 2014

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Traianus – po...

 „Eu sunt un zăcămînt de poezie” Cu o entuziastă „oblăduire de...

Oct 4, 2014

Posted by

Dan MÃNUCÃ – Ediţii critice şi…...

În prima parte a textului de faţă, am discutat, fireşte că sumar, cîteva...

Oct 4, 2014

Posted by

Constantin DRAM – Laika. Pur şi simp...

Pentru vorbitorii de limbă rusă, numele de Laika înseamnă...

Oct 4, 2014

Posted by

Cristian LIVESCU – Galaxia diletanţi...

„Ce mi-ai făcut, duh nebun,/ În întîlnirile fierbinţi,...

Sep 2, 2014

Posted by

Gellu DORIAN – Marisu Grama – Dresor...

 Cartea de debut semnată de Marius Grama – Dresorul de duminici, Ed....

shared on wplocker.com