Mar 20, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – George State – Crux...

George State, după un lung stagiu de traducător, de îngrijitor de ediţii,...

Mar 20, 2017

Posted by

Lazăr POPESCU – O revenire spectacul...

  Se întâmplă ceva în ultimele poeme ale lui Spiridon Popescu....

Mar 20, 2017

Posted by

Vasile IANCU – Ultimul cuvînt tipări...

              La puţin timp, nici o lună, după participarea...

Mar 20, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – G. Călinescu și spi...

Pasionat încă de pe băncile școlii de istorie și arheologie, G....

Mar 20, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – S(a)tan Pățitul în...

Asemenea protagonistului Antipa, din romanul său Lumea în două zile, care...

Mar 20, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele (...

  Cu o inexplicabilă şi păguboasă discreţie, presa culturală a...

Mar 20, 2017

Posted by

Dan MĂNUCĂ – EXEGEZE EMINESCIE...

Aproape toţi cei care au discutat opera eminesciană au subliniat bogăţia...

Mar 20, 2017

Posted by

Constantin DRAM – Doar miniaturi?

O carte cu un titlu incitant: Români în vorba goală de Dănuţ Ungureanu...

Mar 20, 2017

Posted by

Cristian LIVESCU – Angela Marinescu,...

„o nonpoezie din ce în ce mai întunecată” „La început, poezia era...

Feb 16, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – Ciprian Popescu – Mil...

Un poet care nu mai este chiar tînăr (născut în 1979!), la aproape...

Feb 16, 2017

Posted by

Dana SCHIPOR – Pseudokinematikos, pr...

Eliberându-se la prima vedere de autoritatea oricărui canon în materie de...

Feb 16, 2017

Posted by

Luminiţa BANU – Avatarurile unui per...

Ioana Diaconescu, Marin Preda. Un portret în arhivele Securităţii....

Feb 16, 2017

Posted by

Ştefania MINCU – Nicolae Grigore Măr...

Nicolae Grigore Mărăşanu, Parfumul de frezie auree, Editura Grai şi...

Feb 16, 2017

Posted by

Theodor CODREANU – O nouă carte de „...

Un optzecist auster, ajuns pe culmea creaţiei sale, este Nicolae Panaite, în...

Feb 16, 2017

Posted by

Mircea BRAGA – Aura Christi – 50. Ge...

Episodul înţelegerii de sine s-a consumat între resemnare şi, în cele din...

Feb 16, 2017

Posted by

Antonio PATRAŞ – Geneza ideii de gen...

În istoria noastră literară secolul XIX e privit în genere într-o...

Feb 16, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Univers geometriza...

Nu pot aduce reproșuri unui roman întru totul reușit (și premiat, de...

Revista indexata EBSCO