Nov 16, 2018

Posted by

Theodor CODREANU – Cercul vieții și ...

Personalitate complexă, „accentuată” (după psihometria culturală...

Nov 13, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – Samuel Pascariu – Ero...

SAMULE PASCARIU – EROARE   Există în continuare debutanţi grăbiţi,...

Nov 13, 2018

Posted by

Mihaela MERAVEI – O tiroliană de cuv...

Cine nu a auzit de poemul Doamne, dacă-mi eşti prieten, al poetului Spiridon...

Nov 13, 2018

Posted by

Ioana DIACONESCU – Un florilegiu de ...

Este consfințită activitatea prodigioasă pe tărâmul literaturii a...

Nov 13, 2018

Posted by

Vasile SPIRIDON – Spălarea creierulu...

Acţiunea din recentul roman al lui Emilian Marcu, Târâmul inocenților...

Nov 13, 2018

Posted by

Ioana LIONTE – Arheologie textuală ș...

Rezultat al unui demers exegetic aprofundat, cu aplecare în special asupra...

Nov 13, 2018

Posted by

Cristian LIVESCU – Ioanid Romanescu,...

„te-ai tot retras în tine însuţi/ bolnav de viaţa următoare” Nu avem...

Nov 13, 2018

Posted by

Sonia ELVIREANU – O poveste de drago...

Doina Ruşti e una din vocile de marcă în proza contemporană. Romanele...

Nov 10, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – N. Steinhardt și „T...

Devenit celebru abia după publicarea cărţii sale testamentare, Jurnalul...

Nov 10, 2018

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Radu Ulmeanu,...

Dacă prin Siberii (Editura Tribuna, 2017), dovedind – pe suportul unui...

Nov 10, 2018

Posted by

Constantin DRAM – Voiaj de scriitor!...

Vine o vreme cînd te gîndeşti mai mult decît altădată la ceea eşti/ ce...

Oct 17, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – Exercițiile de vers...

Mult prea nedreaptă îmi pare mefienţa aproape unanimă cu care a fost şi...

Oct 17, 2018

Posted by

Constantin DRAM – Romanul de dincolo...

  Cînd criticii și/ sau profesorii universitari se apucă să scrie...

Oct 17, 2018

Posted by

Cristian LIVESCU – Ioanid Romanescu,...

    „Ia mantia mea albă – să luminezi tenebre!” Apariţia...

Sep 24, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – Denisa Crăciun – Inci...

  Denisa Crăciun este o poetă care trăieşte în afara ţării de...

Sep 24, 2018

Posted by

Arthur SUCIU – Ultima poveste

  Puţini sînt aceia care-şi împlinesc pasiunile tinereţii; cei mai...

Sep 24, 2018

Posted by

Geo VASILE – Dumitru Nicodim-Romar: ...

  Eleganta carte de versuri însoţite de sugestii grafice  Romaiate...

Revista indexata EBSCO