Jul 17, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – Cornelius Drăgan – Mu...

  Entuziasmul cu care Ioan Holban scrie în cuvîntul înainte al...

Jul 17, 2017

Posted by

Constantin COROIU – Profiluri. Valer...

  Revăd prodigioasa bibliografie a lui Valeriu Râpeanu. De-a lungul...

Jul 17, 2017

Posted by

Sonia ELVIREANU – Despre plăcerea co...

Note de lectură: Dan Cristea, Caii lui Ahile, Tracus Arte, 2016, 221...

Jul 17, 2017

Posted by

Monica PILLAT – O carte specială

  A apărut de curînd la editura Tehnopress din Iaşi o antologie de...

Jul 17, 2017

Posted by

Antonio Patraş – Memorie cultu...

Comentator rafinat al actualităţii literare, pe care o analizează...

Jul 17, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Bucovinenii (...

Dacă „diversitatea ademeneşte”, cum constatase cîndva un critic hîtru,...

Jul 17, 2017

Posted by

Constantin DRAM – Ceea ce poate fi s...

  Ceva care să-mi amintească de tine (Tracus Arte 2016) e o carte de...

Jul 17, 2017

Posted by

Cristian LIVESCU – Angela Furtună, d...

  „întinde mîna şi înhaţă sufletul potrivit pentru...

Jun 19, 2017

Posted by

Gellu DORIAN – Ioana Miron – Picaj...

Sunt mereu întrebat ce poeţi tineri mai sunt în Botoşani, cine vine din...

Jun 19, 2017

Posted by

Mircea MUTHU – „Trilogia virgulei”...

  O frescă epică despre România contemporană sau, cum s-a spus, o...

Jun 19, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – Numele meu fie Arti...

  Continuînd în linii mari direcţia psihologist-autenticistă din...

Jun 19, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Strîngãtor de „nim...

  Asemenea strîngătorilor de „nimicuri”, Adrian G. Romila adună...

Jun 19, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Bãnãțencele (...

  Veronica Balaj sau poezia caleidoscopică Cu recentele Solilocvii/...

Jun 19, 2017

Posted by

Dan MÃNUCÃ – De la Radu Grãmãticul l...

Cînd intrarea în joc a despărţirilor geografic-literare, cu precădere a...

Jun 19, 2017

Posted by

Constantin DRAM – Jurnalul ficțional...

  Sînt atît de multe romane despre epoca pe care am vrea să o...

Jun 19, 2017

Posted by

Cristian LIVESCU – Reverie și reflex...

  „Din nou sînt în locuri/ Unde doar umbre mi-au mai rămas” Era...

Jun 19, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Despre inconvenien...

Majoritatea dintre noi știu prea puțin despre ceea ce este un...

Revista indexata EBSCO