Nov 15, 2017

Posted by

Adrian LESENCIUC – Cultura română, î...

           O istorie critică a culturii române scoate în...

Nov 2, 2017

Posted by

Ioan HOLBAN – Poeta inimii din loc f...

  Cu numele „vechi”, Liliana Ursu a tipă­rit unsprezece volume de...

Nov 2, 2017

Posted by

Basarab NICOLESCU – Neașteptatele că...

  Sînt, de mulţi ani, intrigat de mistica experimentală a filosoafei...

Nov 2, 2017

Posted by

Gheorghe GRIGURCU – „A iubi trecutul...

Modelele în artă, pentru tine doar oglinzi de un tip aparte. Dacă crezi a...

Nov 2, 2017

Posted by

Elvira Sorohan – O vocaţie iro...

Descoperit de alții ca valoare cu multiple disponibilități, fără ca el...

Nov 2, 2017

Posted by

Nicolae STROESCU STÎNIȘOARĂ – Pagini...

Augustin Buzura, în Bloc Notes (De ce scriu?), p. 229: „Destinul unui popor...

Nov 2, 2017

Posted by

Dan ANGHELESCU – “Convorbiri”&...

Pentru orice român, chiar şi pentru aceia în a căror preocupare...

Nov 2, 2017

Posted by

Cassian Maria SPIRIDON – O sută cinc...

  Maiorescu, după editarea în volum a paginilor publicate în...

Sep 27, 2017

Posted by

Ioan HOLBAN – Nopțile și zilele unui...

  Cronice şi…anacronice (Editura Juni­mea, 2017) este o carte...

Sep 27, 2017

Posted by

Alexandru ZUB – Profesorul Ioan Mitr...

  Pe neașteptate, dar nu fără preaviz medical, s-a stins din viață...

Sep 27, 2017

Posted by

Gheorghe GRIGURCU – „Îl asumi pe Dum...

Durere atît de adîncă încît nu-și poate realiza protocolul sufletesc,...

Sep 26, 2017

Posted by

Mircea A. DIACONU – I. Negoițescu. Î...

  Cu textele lui politice, volumul În cunoştinţă de cauză (Editura...

Sep 26, 2017

Posted by

Ștefan AFLOROAEI – Multe rãspunsuri,...

  Revin la o întrebare pe care noi, oamenii acestor timpuri, o socotim...

Sep 26, 2017

Posted by

Sorin DUMITRESCU – TRIANON 100 /vers...

  Se pare că pentru vechii greci Bionia era supranumele dat...

Sep 26, 2017

Posted by

Basarab NICOLESCU – Sfînta mea prefe...

Intrarea circului unde a avut loc martiriul Viviei Perpetua, Cartagina...

Sep 26, 2017

Posted by

Elvira SOROHAN – „Servitutea volunta...

  „Aș vrea să înțeleg cum se face că atîția oameni, atîtea...

Sep 26, 2017

Posted by

Virgil NEMOIANU – Hans Bergel

  O mare tragedie produsă de al doilea război mondial şi de jumătatea...

Revista indexata EBSCO