Apr 18, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Despre inconvenien...

Roman al certării tatălui, al descoperirii de sine și al căutării...

Apr 18, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Marta Petreu ...

  O polivalenţă ofensivă (scriitoare, profesoară, editor), prin...

Mar 20, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – G. Călinescu și spi...

Pasionat încă de pe băncile școlii de istorie și arheologie, G....

Mar 20, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – S(a)tan Pățitul în...

Asemenea protagonistului Antipa, din romanul său Lumea în două zile, care...

Mar 20, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele (...

  Cu o inexplicabilă şi păguboasă discreţie, presa culturală a...

Feb 16, 2017

Posted by

Antonio PATRAŞ – Geneza ideii de gen...

În istoria noastră literară secolul XIX e privit în genere într-o...

Feb 16, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Univers geometriza...

Nu pot aduce reproșuri unui roman întru totul reușit (și premiat, de...

Feb 16, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Gabriela Meli...

Reamintim un truism: şaizeciştii au invadat scena literaturii cu exuberanţa...

Jan 16, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – Caragiale și revolu...

Ultima carte publicată de scriitorul-matematician Bogdan Suceavă, Republica...

Jan 16, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Morți de sete lîng...

Cred că proza Fîntîna din Valea Mîndrei, cu care Lina Codreanu deschide...

Jan 16, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Labiș reloade...

Despre Labiş s-a scris enorm şi poetul, ivit într-o epocă de ferocitate...

Dec 13, 2016

Posted by

Antonio PATRAȘ – Călinescu și China ...

Perspectiva clasicizantă ilustrată de Călinescu în Universul poeziei se...

Dec 13, 2016

Posted by

Vasile SPIRIDON – O mamă eroină: str...

Elementele constitutive ale decorului și acțiunii din narațiunea lirică...

Dec 13, 2016

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele...

Stiva de cărţi care, într-un ritm sufocant, creşte într-o vecinătate...

Nov 17, 2016

Posted by

Antonio PATRAŞ – Călinescu şi China ...

Opera călinesciană conține numeroase trimiteri la cultura și civilizația...

Nov 17, 2016

Posted by

Vasile SPIRIDON – Între raţiunile şi...

Pe parcursul lecturii corespondenței lui Aurel Dumitraşcu adresate unei...

Nov 17, 2016

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Florin Mugur ...

Pînă ce ne vom desfăta cu Arta fricii (volum ivit la Charmides),...

Revista indexata EBSCO