Mar 22, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – Singurătatea cronic...

Deşi proaspăt sexagenar, Vasile Spiridon, vechiul prieten şi colaboratorul...

Mar 22, 2018

Posted by

Vasile SPIRIDON – Tatuaje ale actual...

  Titlul Zbateri facile, strădanii futile, pus de Dumitru Augustin Doman...

Mar 22, 2018

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – „Arca” poetul...

  Cu ceva timp în urmă, în profilul dedicat lui Ioan Alexandru (v....

Mar 19, 2018

Posted by

Vasile SPIRIDON – Spațiul și timpul ...

  În ce ar consta motivarea ținerii unei corespondenței între doi...

Feb 26, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – România și Europa: ...

  De mare interes pentru criticii şi istoricii noştri literari este...

Feb 26, 2018

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Eminescu și „...

  Din fabulosul tezaur eminescian, ca „parte a întregului”, Theodor...

Jan 23, 2018

Posted by

Antonio PATRAȘ – O operă de exil: „I...

  Asemănător lui Caragiale e, în multe privinţe, jovialul Creangă, a...

Jan 23, 2018

Posted by

Vasile SPIRIDON – Unghiuri drepte, d...

Elementul de sudură al palierelor narative din romanul Oaspetele din...

Jan 19, 2018

Posted by

Emanuela ILIE – „Mă înspăimîntă ce s...

E cert că autoarea Memoriei ca zestre ştie să îşi expună primele decenii...

Jan 19, 2018

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Alexei Mateev...

  Reactualizat spectaculos, meteoricul Alexei (Alexie) Mateevici...

Dec 21, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – O operă de exil: „I...

Dintre figurile epocii paşoptiste Negoiţescu exaltă, în Istoria…sa,...

Dec 21, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Briza inspiratoare...

  Tehnica narativă folosită de Constantin Cubleșan pentru noua sa...

Dec 21, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Nicolae Sîrbu...

Cine a răsfoit (măcar) volumul O căsnicie infernală, semnat de Nicolae...

Nov 18, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Programatic despre...

În cele aproape 30 de interviuri ce i s-au luat de-a lungul a trei decenii,...

Nov 15, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – Literatură și angaj...

  După cum au remarcat recenzenții, Istoria… lui Negoițescu are...

Nov 15, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Zaharia Stanc...

  Recent apărut la Editura Academiei Române, volumul O sută şi una de...

Nov 2, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Afte și oftaturi...

Sintetica prezentare de pe coperta a patra a romanului Transfer (Ed. Polirom,...

Revista indexata EBSCO