Feb 16, 2017

Posted by

Antonio PATRAŞ – Geneza ideii de gen...

În istoria noastră literară secolul XIX e privit în genere într-o...

Feb 16, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Univers geometriza...

Nu pot aduce reproșuri unui roman întru totul reușit (și premiat, de...

Feb 16, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Gabriela Meli...

Reamintim un truism: şaizeciştii au invadat scena literaturii cu exuberanţa...

Jan 16, 2017

Posted by

Antonio PATRAȘ – Caragiale și revolu...

Ultima carte publicată de scriitorul-matematician Bogdan Suceavă, Republica...

Jan 16, 2017

Posted by

Vasile SPIRIDON – Morți de sete lîng...

Cred că proza Fîntîna din Valea Mîndrei, cu care Lina Codreanu deschide...

Jan 16, 2017

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Labiș reloade...

Despre Labiş s-a scris enorm şi poetul, ivit într-o epocă de ferocitate...

Dec 13, 2016

Posted by

Antonio PATRAȘ – Călinescu și China ...

Perspectiva clasicizantă ilustrată de Călinescu în Universul poeziei se...

Dec 13, 2016

Posted by

Vasile SPIRIDON – O mamă eroină: str...

Elementele constitutive ale decorului și acțiunii din narațiunea lirică...

Dec 13, 2016

Posted by

Adrian Dinu RACHIERU – Bănățencele...

Stiva de cărţi care, într-un ritm sufocant, creşte într-o vecinătate...

Revista indexata EBSCO