Jan 16, 2017

Posted by

Dan MĂNUCĂ – Între romantism și simb...

De obicei, când se fac referiri la Alexandru Macedonski, trimiterile cele mai...

Jan 16, 2017

Posted by

Constantin DRAM – Fantasmele lui Mih...

Mihai Agape e pictorul ajuns acum la a treia carte proză (Himere, Editura...

Jan 16, 2017

Posted by

Cristian LIVESCU – Poezia minimalist...

(Andrei Zbîrnea, Andrei Alecsa, Ana Donţu, Vlad A. Gheorghiu, Radu...

Dec 14, 2016

Posted by

Cristian LIVESCU – Poezia minimalist...

Nu de mult am asistat, la Piatra Neamţ, la un festival de „poezie...

Dec 13, 2016

Posted by

Dan MĂNUCĂ – Septentrionul literatur...

 Am discutat, şi tot discutat, despre ceea ce se numeşte literatura...

Dec 13, 2016

Posted by

Constantin DRAM – Visul american și ...

După ce parcurgi noul roman al lui Gellu Dorian, Cartea de la Uppsala...

Nov 17, 2016

Posted by

Dan MĂNUCĂ – Septentrionul literatur...

Am înlocuit ceaslovuri cu ceasloave şi, peste tot, ucrainian –...

Nov 17, 2016

Posted by

Constantin DRAM – Lumea de-a rîsu’-p...

Se scrie şi se publică foarte mult, deja e o constatare banală. Logic, te...

Nov 17, 2016

Posted by

Cristian LIVESCU – Aurel Pantea, poe...

„Învălurat şi ficţional se zbate fiecare în hruba lui” Fără să...

Oct 26, 2016

Posted by

Dan MĂNUCĂ – Ponciful oralităţii lui...

Cine parcurge eseurile dedicate lui Ion Creangă de-a lungul ultimei...

Oct 26, 2016

Posted by

Constantin DRAM – Manual de jocuri p...

Copilăria a fost o temă ingrată în literatură, replică firească la...

Oct 26, 2016

Posted by

Cristian LIVESCU – Aurel Pantea, poe...

„Şi m-am revoltat prin expresii severe” Activă cum o ştim, Editura...

Sep 20, 2016

Posted by

Dan MĂNUCĂ – Paradigmele poeziei opt...

Probabil că literatura română este unica din Europa în care critica şi...

Sep 20, 2016

Posted by

Constantin DRAM – Personaje desprins...

E bine de spus despre Gabriel Avram, chiar de la început, că e un...

Sep 20, 2016

Posted by

Cristian LIVESCU – Contemplație și r...

„Strîmtori de irişi mai răzbesc spre gînduri/ În rest, ţi-e trupul...

Aug 23, 2016

Posted by

Cristian LIVESCU – Colecţionari de t...

„Sufletul şi-acum îşi are cuibul/ Acolo sus, în satul de sub...

Jul 18, 2016

Posted by

Dan MĂNUCĂ – Arcade septentrionale...

Fapt subliniat deseori în rubrica de faţă, tot mai numeroase sînt, în...

Revista indexata EBSCO