Nov 13, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – Samuel Pascariu – Ero...

SAMULE PASCARIU – EROARE   Există în continuare debutanţi grăbiţi,...

Nov 13, 2018

Posted by

Mihaela MERAVEI – O tiroliană de cuv...

Cine nu a auzit de poemul Doamne, dacă-mi eşti prieten, al poetului Spiridon...

Nov 13, 2018

Posted by

Ioana DIACONESCU – Un florilegiu de ...

Este consfințită activitatea prodigioasă pe tărâmul literaturii a...

Nov 13, 2018

Posted by

Sonia ELVIREANU – O poveste de drago...

Doina Ruşti e una din vocile de marcă în proza contemporană. Romanele...

Sep 24, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – Denisa Crăciun – Inci...

  Denisa Crăciun este o poetă care trăieşte în afara ţării de...

Sep 24, 2018

Posted by

Arthur SUCIU – Ultima poveste

  Puţini sînt aceia care-şi împlinesc pasiunile tinereţii; cei mai...

Sep 24, 2018

Posted by

Geo VASILE – Dumitru Nicodim-Romar: ...

  Eleganta carte de versuri însoţite de sugestii grafice  Romaiate...

Sep 15, 2018

Posted by

Monica Grosu – Aura Christi şi...

  Amplul eseu monografic Între Apollo şi Dionysos (Editura Grinta,...

Sep 15, 2018

Posted by

Magda CIOPRAGA – Un roman al realiză...

  Este rar, deşi nu complet singular, gestul de a publica astăzi la noi...

Sep 15, 2018

Posted by

Florin FAIFER – Singurătăţi la vîrf...

  Nici n-ai crede, citind titlul ultimei cărţi a lui Constantin Dram,...

Sep 15, 2018

Posted by

Theodor CODREANU – Iașul Marii Uniri...

  Capitală a Unirii Sub auspiciile „Convorbirilor literare” şi ale...

Aug 20, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – Marcel Vişa – Dumnlik...

  Marcel Vişa a publicat sporadic şi pînă a fi descoperit la...

Aug 5, 2018

Posted by

Gellu DORIAN – Bogdan Tiutiu – Sundi...

  Cartea de debut  a lui Bogdan Tiutiu – Sundial, Editura frACTalia, ...

Aug 5, 2018

Posted by

Antoaneta TURDA – Olimpiu Nușfelean ...

  La sfârşitul fiecărui an obişnuiesc să fac tot felul de bilanţuri...

Aug 5, 2018

Posted by

Ion CRISTOFOR – Roni Căciularu – ese...

Născut la Bacău, la 8 martie 1939, Roni Căciularu îşi va face studiile...

Aug 5, 2018

Posted by

Geo VASILE – Carmen Secere sau miste...

  Referindu-ne la o carte de poezie, apărută de curând la editura...

Aug 5, 2018

Posted by

Felix NICOLAU – Povești pentru cei c...

  Nuntă în cer a lui Mircea Eliade e reproiectat poetic şi feminin de...

Revista indexata EBSCO